CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

 

 
Cena v EUR
Podmienky pre členov klubu :
- zápisné do jazdeckého klubu 20 €
/kal.rok
- členské v jazdeckom klube (min.5 hod jazdy za mesiac) 40 € / mesiac
- udržiavací poplatok pri nejazdení v danom mesiaci 5 € / mesiac
 
Individuálne jazdenie na koni :
- individuálne jazdenie na jazdiarni 20 € / 60 min.
- jazdenie v teréne s trénerom 20 € / 45 min.
Kurzy klasického jazdenia na koni :
- pre začiatočníkov 130 € / 10 hod.
- pre pokročilých 100 € / 10 hod.
 
Vozenie detí :
- vozenie detí na poníkovi do 7 rokov 5 € / 30 min.
 
Ustajnenie koní :
- ustajnenie koňa od 150€ / mesiac

  Späť